Nasza działalność

Budujemy mosty

Program „Budujemy mosty” wspiera inicjatywy na rzecz społeczności lokalnych. Służą one przeciwdziałaniu wykluczeniom społecznym i ekonomicznym, podwyższaniu poziomu bezpieczeństwa, wykształcenia oraz rozwojowi świadomości obywatelskiej.

O granty mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i oddziały terenowe lub np. uczelnie wyższe publiczne, publiczne przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe czy koła gospodyń wiejskich z powiatu włocławskiego.

W tegorocznej edycji programu na wsparcie lokalnych inicjatyw Fundacja ANWIL przeznaczy 300 tys. zł. Najlepsze projekty mają szansę na dofinansowanie w wysokości 20 tys. zł.