Nasza działalność

Program wolontariacki

Program wolontariacki skierowany jest do obecnych oraz byłych pracowników ANWILU i choć jego podstawowym celem jest promocja i organizacja wolontariatu, to - oprócz satysfakcji wolontariuszom - przede wszystkim przynosi wiele wymiernych korzyści lokalnej społeczności.

W ramach programu „ANWIL pomaga” wolontariusze z ANWILU tylko w ciągu ostatnich kilku lat zrealizowali 132 projekty wolontariackie, w tym 29 w 2023 roku.

Działania wolontariatu w ramach programu kierowane są do działających na terenie miasta Włocławka oraz powiatu włocławskiego organizacji pozarządowych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, przedszkoli, szkół, organizacji sportowych, ośrodków nauki, kultury i sztuki, a także osób fizycznych. W 2023 roku liczba odbiorców projektów wolontariackich wyniosła ponad 6 tys. Na realizację inicjatyw społecznych wolontariusze poświęcili 2770 godzin.

 

Zobacz także

Nasza działalność

Uczę się z ANWILEM

Nasza działalność

Budujemy mosty