Nasza działalność

Zielono nam

Program grantowy "Zielono nam" został uruchomiony w 2022 roku z myślą o poprawie stanu środowiska naturalnego oraz podnoszeniu świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu włocławskiego. W ramach programu Fundacja wspiera społeczne działania zmierzające do redukcji odpadów, zmniejszania dewastacji środowiska, podnoszenia poziomu edukacji ekologicznej, wdrażania idei bioróżnorodności.

O granty mogą ubiegać się m.in. organizacje pozarządowe, inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, publiczne przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, a także koła gospodyń wiejskich z całego powiatu włocławskiego.

W tym roku na wsparcie będą mogły liczyć najbardziej wartościowe działania, zwłaszcza służące ochronie bioróżnorodności, zmierzające m.in. do odbudowy zasobów przyrodniczych, przeciwdziałania spadkowi liczebności zapylaczy, zmniejszania dewastacji środowiska oraz aktywnej edukacji ekologicznej. Organizacje, które zgłoszą najlepsze inicjatywy proekologiczne mają szansę otrzymać granty w wysokości do 15 tys. zł.

Aby wziąć udział w konkursie grantowym, należy przygotować projekt, spełniający określone kryteria i wypełnić wniosek o grant on-line w systemie RoGrant pod adresem https://granty-fundacja.anwil.pl . Wnioskodawcy, którzy po raz pierwszy będą aplikować w systemie RoGrant, w pierwszym kroku muszą dokonać rejestracji, przez którą krok po kroku przeprowadzi ich instrukcja użytkownika.

Wnioski można składać do 31 marca 2024.

Pliki do pobrania