Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość.

O fundacji

Jak pomagamy

Wspieramy inicjatywy promujące edukację, kulturę, zdrowie i ochronę środowiska. 

Nasza działalność

Uczę się z ANWILEM - finał programu

W VII edycji programu „Uczę się z ANWILEM” Fundacja ANWIL przyznała granty 12 beneficjentom na realizację autorskich projektów edukacyjnych.

Aktualności