Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość.

O fundacji

Jak pomagamy

Wspieramy inicjatywy promujące edukację, kulturę, zdrowie i ochronę środowiska. 

Nasza działalność

Uczę się z ANWILEM - program edukacyjny

Celem programu jest zainteresowanie uczniów światem nauk ścisłych. Fundacja finansuje projekty związane z realizacją warsztatów, pokazów, gier i zabaw edukacyjnych, w tym z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych, które ułatwiąją uczniom zrozumienie i polubienie chemii, matematyki, fizyki lub informatyki, a nawet astrofizyki.

Aktualności