Nasza działalność

Primi inter pares

Program stypendialny "Primi inter pares" jest skierowany do najzdolniejszych uczniów VIII klas szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z powiatu włocławskiego. Na wsparcie finansowe mogą liczyć osoby wyróżniające się wysoką średnią ocen, a także szczególnymi osiągnięciami w dziedzinie zaangażowania społecznego, nauki, sportu i kultury.

Fundacja ANWIL już dziewiąty rok z rzędu dofinansuje rozwój indywidualnych uzdolnień nastolatków, którzy mogą pochwalić się doskonałymi wynikami w nauce, wybitnymi osiągnięciami sportowymi i artystycznymi, a także mają na swoim koncie aktywności wolontariackie. Młodzi ludzie mogą ubiegać się o wsparcie w wysokości 250 zł (uczniowie VIII klas szkół podstawowych) i 350 zł (uczniowie szkół ponadpodstawowych), które każdego miesiąca, w trwającym roku szkolnym, przekaże im fundacja.

Z programu stypendialnego Fundacji ANWIL, w trakcie sześciu dotychczasowych odsłon, skorzystało 312 uczniów ze szkół z powiatu włocławskiego. Ich osiągnięcia fundacja wsparła łączną kwotą ponad 882 tys. zł. W tym roku fundacja przeznaczy na ten cel 143 500 zł.

Nazwa programu stypendialnego „Primi inter pares”, czyli „Pierwsi wśród równych sobie” nie jest przypadkowa, ponieważ o stypendium fundacji mogą ubiegać się uczniowie, którzy w poprzednim roku szkolnym osiągnęli średnią ocen co najmniej 4.8 i mogą pochwalić się pozaszkolnymi osiągnieciami.