Nasza działalność

Młodzi z ANWILEM

Program Młodzi z ANWILEM skierowany jest do studentów mieszkających we Włocławku. Przez pięć edycji programu przyznaliśmy stypendia o wartości 120 tysięcy złotych. 

Fundacja ANWIL po raz kolejny wesprze finansowo studentów, przyszłych specjalistów przemysłu chemicznego. Na piątkę najzdolniejszych mieszkańców powiatu włocławskiego, uczących się na dowolnej polskiej uczelni publicznej, czeka dziewięciomiesięczne stypendium w wysokości 700 złotych brutto. To już piąta edycja programu, w ramach którego do tej pory fundacja przyznała stypendia o wartości 120 tys. zł.

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się studenci trzeciego roku studiów I stopnia, II stopnia oraz studiów jednolitych czwartego i piątego roku studiów stacjonarnych na kierunkach:

  • chemia, technologia chemiczna, analityka chemiczna, inżynieria chemiczna i procesowa, mechanika i budowa maszyn, automatyka, inżynieria materiałowa, mechatronika, elektryka, elektroautomatyka, inżynieria produkcji, automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych, robotyka i informatyka przemysłowa, mechatronika pojazdów i maszyn roboczych, systemy sterowania, zielone technologie.

W programie mogą wziąć udział studenci, którzy: 

  • mają miejsce zamieszkania, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, na terenie miasta Włocławek albo powiatu włocławskiego,
  • uzyskali średnią ocen za ostatnie dwa semestry nauki 4,5 lub wyższą,
  • zobowiązują się do odbycia praktyk lub stażu u Fundatora Fundacji, przy czym zasady oraz warunki odbywania praktyk lub stażu zostaną określone w umowie między stypendystą a ANWIL S.A.,
  • legitymują się udokumentowanymi szczególnymi osiągnięciami w dziedzinie chemii, technologii chemicznej, analityki chemicznej, inżynierii chemicznej i procesowej, mechaniki i budowy maszyn, automatyki, inżynierii materiałowej, mechatroniki, elektryki, elektroautomatyki, inżynierii produkcji, automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych, robotyki i informatyki przemysłowej, mechatroniki pojazdów i maszyn roboczych, systemów sterowania, zielonych technologii oraz angażują się w realizację projektów w tych dziedzinach lub są autorem bądź współautorem opracowań naukowych, badań lub posiadają udokumentowane praktyki, staże studenckie, wymiany międzynarodowe, przynależność do kół studenckich,
  • angażują się w działania społeczne, takie jak: organizacje studenckie, fundacje, stowarzyszenia, instytucje społeczne, inne prowadzące działalność o takim charakterze, odbyte kursy, warsztaty,
  • urodzili się w lub po 1997 roku.