Nasza działalność

Uczę się z ANWILEM

Fundacja ANWIL od 2016 roku  realizuje program edukacyjny "Uczę się z ANWILEM", w ramach którego przyznaje granty na realizację projektów umożliwiających pokazanie uczniom praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu nauk ścisłych w atrakcyjny sposób. Do tej pory wsparcie finansowe na kwotę ponad  1 milion 150 tys. złotych otrzymało 110 beneficjentów.

Celem programu jest zainteresowanie uczniów światem nauk ścisłych. Co roku, fundacja wspiera finansowo najciekawsze pomysły na organizację warsztatów, pokazów, zajęć pozalekcyjnych, gier i zabaw edukacyjnych, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi multimedialnych, które ułatwią uczniom zrozumienie i polubienie chemii, matematyki, fizyki czy informatyki.