O fundacji

Organy i struktura

Fundator

ANWIL to jedno z największych przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim oraz wiodące w sektorze Wielkiej Syntezy Chemicznej w kraju. Firma jest jedynym w Polsce producentem suspensyjnego polichlorku winylu oraz znaczącym producentem nawozów azotowych.

ANWIL szczególną uwagę przywiązuje do działań na rzecz dobra wspólnego, inicjując i prowadząc liczne projekty prospołeczne. Społeczna odpowiedzialność biznesu jest jednym z fundamentalnych elementów prowadzonej przez firmę działalności. W tej sferze od wielu lat ANWIL wspomaga liczne inicjatywy, których nadrzędnym celem jest poprawa funkcjonowania obszaru ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, edukacji i wychowania oraz sportu.

Wyrazem szczególnych starań o to, by być dobrym sąsiadem lokalnej społeczności jest powołanie Fundacji ANWIL.

Więcej o Fundatorze na www.anwil.pl