O fundacji

Organy i struktura

Rada fundacji

Rada fundacji reprezentuje fundatora. Ma uprawnienia stanowiące i kontrolne określone w Statucie Fundacji.

  • Anna Lewandowska-Romanowska – Przewodniczący Rady Fundacji
  • Andrzej Kisielewski – Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji
  • Violetta Humięcka – Sekretarz Rady Fundacji
  • Beata Krupińska – Członek Rady Fundacji
  • Daria Studzińska – Członek Rady Fundacji
  • Małgorzata Tomaszewska – Członek Rady Fundacji
  • Agnieszka Wiśniewska-Jędrzejczyk – Członek Rady Fundacji