31.10.2022

Młodzi z ANWILEM - stypendia dla studentów

Fundacja ANWIL po raz kolejny wesprze finansowo studentów – przyszłych specjalistów przemysłu chemicznego. Na piątkę najzdolniejszych mieszkańców Włocławka i powiatu włocławskiego, uczących się na dowolnej polskiej uczelni publicznej, czeka dziewięciomiesięczne stypendium w wysokości 700 złotych brutto. To już piąta edycja programu, w ramach którego do tej pory fundacja przyznała stypendia w łącznej wysokości 120 tys. zł.

Stypendystami Fundacji ANWIL mogą zostać studenci ostatniego roku studiów I stopnia, studiów II stopnia oraz studenci czwartego i piątego roku studiów mieszkający na terenie całego powiatu włocławskiego, którzy nie ukończyli 26. roku życia i studiują w trybie stacjonarnym na dowolnej polskiej uczelni publicznej na wskazanych kierunkach.

O przyznanie stypendium w ramach programu „Młodzi z ANWILEM” mogą ubiegać się uczący się na kierunkach: chemia, technologia chemiczna, analityka chemiczna, inżynieria chemiczna i procesowa, mechanika i budowa maszyn, automatyka, inżynieria materiałowa, mechatronika, elektryka, elektroautomatyka, inżynieria produkcji, automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych, robotyka i informatyka przemysłowa, mechatronika pojazdów i maszyn roboczych, systemy sterowania oraz zielone technologie.

Przyszli stypendyści poza, wysoko punktowanymi na etapie oceny wniosków dokonaniami naukowymi, powinni wykazać się średnią ocen co najmniej 4,5 uzyskaną w ostatnich dwóch semestrach studiów. Szansę otrzymania stypendium zwiększa także aktywność społeczna oraz udokumentowany udział w praktykach studenckich, stażach, kołach naukowych i wymianach międzynarodowych.

To już piąta edycja studenckiego konkursu stypendialnego Fundacji ANWIL. Od 2018 roku z tej formy wsparcia skorzystało 19 stypendystów na łączną kwotę 120 tys. zł. Oprócz comiesięcznego wsparcia finansowego w wysokości 700 zł brutto od fundacji, stypendyści mają możliwość zdobycia praktyk i stażu, a nawet stałej pracy w ANWIL S.A., tj. u fundatora fundacji. Obecnie w spółce pracuje czterech spośród 19 absolwentów, którzy byli laureatami programu „Młodzi z ANWILEM”.