06.03.2023

Zielono nam – II edycja. Rusza nabór wniosków

Już po raz drugi Fundacja ANWIL przyzna granty na społeczne inicjatywy zmierzające do redukcji odpadów i oszczędności energii, zmniejszenia dewastacji środowiska, aktywnej edukacji ekologicznej oraz wdrażające ideę bioróżnorodności. W tym roku Fundacja przeznaczy na ten cel 250 tys. zł.

Poprawa stanu środowiska naturalnego to jeden z kluczowych celów Fundacji, któremu służy m.in. uruchomiony w ubiegłym roku program „Zielono nam”. W tegorocznej edycji programu Fundacja znacznie zwiększyła budżet na ten cel, wyniesie on aż 250 000 zł. Organizacje, które zgłoszą najlepsze projekty proekologiczne mają szansę na grant w wysokości nawet do 30 tys. zł.

Wnioski można składać do 6 kwietnia.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad programu (kto może ubiegać się o dotacje, jakie są zasady przyznawania grantów, obowiązujące terminy etc.) znajdują się w Regulaminie programu (poniżej).

By wziąć udział w konkursie grantowym, należy przygotować projekt i wypełnić wniosek o grant on-line w systemie RoGrant pod adresem: https://granty-fundacja.anwil.pl . Wnioskodawcy, którzy po raz pierwszy będą aplikować w systemie RoGrant, w pierwszym kroku muszą dokonać rejestracji. Szczegółową instrukcję użytkownika systemu znajdziesz poniżej.

W przypadku pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu e-mail: fundacja@anwil.pl, telefon: 54 414 62 22.

Do pobrania