05.03.2024

W trosce o środowisko - ogłaszamy nabór do ekologicznego programu

Rusza trzecia edycja programu grantowego Fundacji ANWIL pn. Zielono nam. O dofinansowanie projektów mających na celu wsparcie inicjatyw służących poprawie stanu środowiska naturalnego oraz podnoszeniu świadomości ekologicznej mogą ubiegać się m.in. organizacje pozarządowe, inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, publiczne przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, a także koła gospodyń wiejskich z całego powiatu włocławskiego.

Poprawa stanu środowiska naturalnego to jeden z kluczowych celów statutowych fundacji, któremu służy m.in. uruchomiony w 2022 roku program „Zielono nam”.

W tym roku na wsparcie będą mogły liczyć najbardziej wartościowe działania, zwłaszcza służące ochronie bioróżnorodności, zmierzające m.in. do odbudowy zasobów przyrodniczych, przeciwdziałania spadkowi liczebności zapylaczy, zmniejszania dewastacji środowiska oraz aktywnej edukacji ekologicznej. Organizacje, które zgłoszą najlepsze inicjatywy proekologiczne mają szansę otrzymać granty w wysokości do 15 tys. zł.

Aby wziąć udział w konkursie grantowym, należy przygotować projekt, spełniający określone kryteria i wypełnić wniosek o grant on-line w systemie RoGrant pod adresem https://granty-fundacja.anwil.pl. Wnioskodawcy, którzy po raz pierwszy będą aplikować w systemie RoGrant, w pierwszym kroku muszą dokonać rejestracji, przez którą krok po kroku przeprowadzi ich instrukcja użytkownika dostępna również na stronie Fundacji.

Wnioski można składać do 31 marca 2024.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad programu, (kto może ubiegać
się o dotacje, jakie są zasady przyznawania i rozliczania grantów, obowiązujące terminy, itp.) znajdują się w regulaminie programu.
 

Regulamin programu: