29.04.2024

19 nowych projektów w trosce o środowisko zrealizują beneficjenci Fundacji ANWIL

Konkurs grantowy trzeciej edycji ekologicznego programu „Zielono nam” rozstrzygnięty. W tym roku Fundacja ANWIL wesprze 19 projektów społecznych służących poprawie stanu środowiska naturalnego oraz podnoszeniu świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu włocławskiego, przekazując na ten cel łączną kwotę ponad 150 tysięcy złotych.

Poprawa stanu środowiska naturalnego to jeden z kluczowych celów statutowych fundacji, któremu służy m.in. uruchomiony w 2022 roku program „Zielono nam”. W ciągu dwóch dotychczasowych edycji Fundacja ANWIL przeznaczyła na ten cel ponad 360 tysięcy zł. W tym roku na wsparcie mogły liczyć najbardziej wartościowe działania, zwłaszcza służące ochronie bioróżnorodności, zmierzające m.in. do odbudowy zasobów przyrodniczych, przeciwdziałania spadkowi liczebności zapylaczy, zmniejszania dewastacji środowiska oraz aktywnej edukacji ekologicznej.

O dofinansowanie swoich projektów mogły ubiegać się m.in. organizacje pozarządowe, inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, publiczne przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, a także koła gospodyń wiejskich z całego powiatu włocławskiego.

Spośród zgłoszonych projektów w drodze konkursu wybranych zostało 19, które spełniały kryteria programu: najlepiej wpisywały się w jego główne cele, miały dobrze dostosowany do zaplanowanych zadań budżet, proponowały innowacyjne rozwiązania, a przede wszystkim takim, które zakładały działania służące ochronie bioróżnorodności i sprzyjające jej poznaniu oraz zachowaniu.

Lista beneficjentów programu „Zielono nam – III edycja" w załączniku do Uchwały nr 17/2024 poniżej.