12.05.2023

16 projektów ekologicznych wesprze Fundacja ANWIL

W drugiej edycji programu „Zielono nam” Fundacja ANWIL dofinansuje 16 ekologicznych projektów na kwotę blisko 250 tys. złotych. Wśród laureatów konkursu grantowego znalazły się przedszkola, szkoły, organizacje pozarządowe, a także koło gospodyń wiejskich.

W tegorocznej edycji konkursu grantowego o finansowe wsparcie ubiegały się 24 organizacje. W trzystopniowej kwalifikacji wyłonione zostały inicjatywy, które najlepiej wpisywały się w cele programu „Zielono nam” i otrzymały najwyższe noty, przyznane według kryteriów określonych w regulaminie programu. Wśród najwyżej punktowane były: uzasadniona potrzeba realizacji projektu dla określonej społeczności lokalnej, innowacyjność działań i ich mierzalność, a także ich rzeczowy i dokładny opis, a także przejrzysty i realny budżet.

Większość wybranych projektów łączy w sobie aktywną edukację ekologiczną, wolontariat i konkretne działania zmierzające do redukcji odpadów, oszczędności energii oraz odbudowy zdewastowanego środowiska. Dzięki środkom z Fundacji ANWIL powstaną m.in. miododajne łąki, kolorowe ogrody, w tym ogród deszczowy, nowe nasadzenia drzew i krzewów, systemy pozyskiwania wody z deszczówki, antysmogowe chodniki, ekologiczne ścieżki edukacyjne, czy stacje badawcze i meteorologiczne.

Ekologiczne projekty będą realizowane do 15 października.

Poprawa stanu środowiska naturalnego to jeden z kluczowych celów Fundacji, któremu służy m.in. uruchomiony w ubiegłym roku program „Zielono nam”. W tegorocznej edycji programu Fundacja znacznie zwiększyła budżet na ten cel – wyniósł on aż 250 000 zł. Organizacje, miały szansę zdobyć grant w wysokości nawet do 30 tys. zł.

Lista beneficjentów wraz z przyznanymi grantami znajduje się poniżej.

 

Lista beneficjentów: