15.10.2023

Stypendia Primi inter Pares przyznane

43 stypendia na łączną kwotę 143 500 złotych przyznała Fundacja ANWIL zdolnej młodzieży z powiatu włocławskiego. W tym roku laureatami programu „Primi inter Pares” zostało 7 uczniów z VIII klas szkół podstawowych oraz 36 uczniów szkół ponadpodstawowych.

W dziewiątej już edycji programu „Primi inter Pares” liczyły się nie tylko bardzo dobre wyniki w nauce, ale też osiągnięcia pozaszkolne w różnych dziedzinach: naukowej, artystycznej i sportowej oraz zaangażowanie społeczne. Dodatkowe punkty otrzymywały również osoby działające w organizacjach pozarządowych,  a także osoby niepełnosprawne.

W roku szkolnym 2023/2024 wysokość miesięcznego stypendium, wypłacanego od września do czerwca, wyniesie 250 złotych dla uczniów szkół podstawowych i 350 złotych dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Niżej publikujemy listę z numerami wniosków, które w procesie rekrutacji otrzymały najwyższą liczbę punktów, a wnioskodawcom przynane zostały stypendia.

SZKOŁY PODSTAWOWE:

PIP/2023/00055
PIP/2023/00025
PIP/2023/00017
PIP/2023/00020
PIP/2023/00038
PIP/2023/00047
PIP/2023/00082

 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE:

PIP/2023/00077
PIP/2023/00110
PIP/2023/00001
PIP/2023/00052
PIP/2023/00060
PIP/2023/00043
PIP/2023/00103
PIP/2023/00003
PIP/2023/00106
PIP/2023/00056
PIP/2023/00071
PIP/2023/00032
PIP/2023/00101
PIP/2023/00042
PIP/2023/00062
PIP/2023/00018
PIP/2023/00022
PIP/2023/00063
PIP/2023/00031
PIP/2023/00098
PIP/2023/00083
PIP/2023/00010
PIP/2023/00013
PIP/2023/00023
PIP/2023/00086
PIP/2023/00030
PIP/2023/00096
PIP/2023/00084
PIP/2023/00049
PIP/2023/00057
PIP/2023/00094
PIP/2023/00066
PIP/2023/00067
PIP/2023/00073
PIP/2023/00058
PIP/2023/00059