25.09.2023

Fundacja ANWIL zachęca do polubienia nauk ścisłych

Fundacja ANWIL, w ramach VIII już edycji konkursu „Uczę się z ANWILEM”, dofinansuje realizację projektów umożliwiających pokazanie uczniom praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu nauk ścisłych. Do 25 października szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, a także organizacje pozarządowe i koła gospodyń wiejskich mogą składać wnioski o grant nawet do wys. 15 tys. zł. W tym roku Fundacja przeznaczy na ten cel budżet o łącznej wysokości 150 tys. zł.

Celem konkursu, wzorem poprzednich edycji, jest zainteresowanie uczniów światem nauk ścisłych. Dofinansowane może trafić m.in. na realizację warsztatów, pokazów, gier i zabaw edukacyjnych, w tym z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych, które ułatwią uczniom zrozumienie m.in. chemii, matematyki, fizyki lub informatyki.

Na granty mogą liczyć interesujące projekty, które będą impulsem do poszukiwania kreatywnych i atrakcyjnych sposobów poznawania przez dzieci i młodzież świata nauk ścisłych.

W ramach dotychczasowych edycji programu Fundacja ANWIL przekazała blisko 1 milion złotych na realizację 97 projektów. Bezpośrednimi beneficjentami inicjatyw edukacyjnych było niemal 12 tysięcy uczniów. W tym roku maksymalna wysokość dofinansowania danego przedsięwzięcia może sięgnąć 15 tys. zł, a łączny budżet konkursu to 150 tys. zł.

Dzięki kolejnym edycjom „Uczę się z ANWILEM” młodzież skorzystała z różnorakich form edukacyjnych: warsztatów, wykładów, dodatkowych zajęć z programem pozaszkolnym. Uczestnicy programu w ciekawy sposób zgłębiali tajniki wiedzy na zajęciach nie tylko z matematyki, fizyki i chemii, ale także z informatyki, robotyki, elektroniki, elektrotechniki, a nawet astrofizyki.

Do VIII edycji konkursu mogą zgłosić się szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, organizacje pozarządowe, a także koła gospodyń wiejskich z obszaru działań Fundacji ANWIL, czyli z terenu powiatu włocławskiego. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć online poprzez generator wniosków dostępny na stronie https://granty-fundacja.anwil.pl .

Organizatorzy czekają na wnioski do 25 października br. 
 

Regulamin programu: