02.10.2023

Stypendia dla studentów – ANWIL konsekwentnie inwestuje w edukację

Fundacja ANWIL po raz kolejny wesprze finansowo studentów – przyszłych specjalistów przemysłu chemicznego – pochodzących z powiatu włocławskiego. Na początek czeka na nich stypendium w wysokości 700 złotych na miesiąc, a następnie możliwość stażu lub praktyki u jedynego polskiego producenta PCW i czołowego krajowego wytwórcy nawozów azotowych – spółki ANWIL.

O przyznanie stypendium w ramach szóstej edycji programu „Młodzi z ANWILEM” mogą ubiegać się studenci ostatniego roku studiów I stopnia, studiów II stopnia oraz studenci czwartego i piątego roku studiów jednolitych na kierunkach: : chemia, technologia chemiczna, analityka chemiczna, inżynieria chemiczna i procesowa, mechanika i budowa maszyn, automatyka, inżynieria materiałowa, mechatronika, elektryka, elektroautomatyka, inżynieria produkcji, automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych, robotyka i informatyka przemysłowa, mechatronika pojazdów i maszyn roboczych, systemy sterowania, zielone technologie.

Stypendystą korporacyjnej fundacji ANWILU mogą zostać mieszkańcy powiatu włocławskiego, którzy nie ukończyli 26. roku życia i studiują w trybie stacjonarnym na dowolnej polskiej uczelni publicznej.

Przyszli stypendyści poza, wysoko punktowanymi na etapie oceny wniosków, dokonaniami naukowymi, powinni wykazać się średnią ocen co najmniej 4,5 uzyskaną w ostatnich dwóch semestrach studiów. Szansę otrzymania stypendium zwiększa także aktywność społeczna oraz udokumentowany udział w praktykach studenckich, stażach, kołach naukowych i wymianach międzynarodowych.

To już szósta edycja studenckiego konkursu stypendialnego Fundacji ANWIL. Od 2015 roku w tej formie ANWIL wspiera również edukację uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Dotychczas stypendia otrzymało łącznie 293 młodych, zdolnych ludzi, Fundacja przeznaczyła na ten cel ponad 1 milion złotych. Oprócz programów stypendialnych Fundacja ANWIL wspiera rozwój nowatorskich form nauki przedmiotów ścisłych, organizując od ośmiu już lat program grantowy „Uczę się z ANWILEM”.

Szczegóły programu stypendialnego „Młodzi z ANWILEM” znajdują się w regulaminie.

Wniosek o przyznanie stypendium należy złożyć online poprzez generator wniosków dostępny na stronie https://granty-fundacja.anwil.pl . Zgłoszenia przyjmowane są do 31 października 2023 roku.
 

Regulamin programu: