30.06.2023

27 inicjatyw społecznych w ósmej edycji programu „Budujemy mosty”

Fundacja ANWIL przyznała granty w programie „Budujemy mosty 2023”. W tegorocznej edycji programu wsparcie na realizację projektów na rzecz lokalnych społeczności otrzyma 27 organizacji. Fundacja przekaże na ten cel łączną kwotę w wysokości ponad 273 tys. zł. Spośród zgłoszonych do konkursu inicjatyw, zostały wyłonione te, które nie tylko wpisywały się w kluczowe cele Fundacji, ale też odpowiadały na realne potrzeby lokalnej społeczności.

Na grant miały szansę projekty skierowane do lokalnej społeczności i wynikające z przeprowadzonej analizy potrzeb mieszkańców oraz wyróżniające się innowacyjnością. Grono oceniające brało również pod uwagę takie kryteria jak: jasno określony cel, dobrze zdefiniowana grupa odbiorców, szczegółowo zaplanowane działania, określone rezultaty oraz realne koszty realizacji, ujęte w adekwatnie skonstruowanym budżecie.

To już VIII edycja programu grantowego pn. „Budujemy mosty”, którego celem jest wspieranie mieszkańców z terenu działania Fundacji w inicjatywach na rzecz ich społeczności, służących głównie przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu osób takim wykluczeniem zagrożonych, podwyższaniu poziomu bezpieczeństwa publicznego, podwyższaniu poziomu wykształcenia mieszkańców oraz rozwojowi świadomości obywatelskiej, a także wzmacnianiu poczucia przynależności i integracji z lokalną społecznością.

O granty na realizację swoich projektów mogły ubiegać się organizacje pozarządowe i oddziały terenowe lub inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, uczelnie wyższe publiczne, publiczne przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, a także koła gospodyń wiejskich i grupy nieformalne z całego powiatu włocławskiego. Do programu zgłoszono ponad 60 wniosków, z czego 35 spełniło wymogi formalne i zakwalifikowało się do dalszego etapu konkursu.

Od 2015 roku Fundacja ANWIL w ramach programu „Budujemy mosty” wsparła realizację 244 projektów społecznych, przeznaczając na ten cel ponad 3 miliony złotych.
 

Lista beneficjentów:

Nazwa Beneficjenta  Tutuł projektu Kwota grantu w PLN
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. SZARYCH SZEREGÓW WE WŁOCŁAWKU Wspomnienia i marzenia - Piątka łączy pokolenia 14 280
PARASOL WSPARCIA Mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej celebrują jesienne zwyczaje 10 000
WŁOCŁAWSKIE STOWARZYSZENE NIEPEŁNOSPRAWNYCH "EUROINTEGRACJA" Moja mała Ojczyzna 11 450
PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA PW. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO Między nami pokoleniami 16 400
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH WE WŁOCŁAWKU BądźMY bliżej. Offline 13 935,14
STOWARZYSZENIE WŁOCŁAWSKI UNIWERSYTET SENIORA Razem Lepiej 2 8 590
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 35 IM. "PLUSZOWEGO MISIA" Integracja- bez granic 16 090
CAIETANUS Międzypokoleniowe spotkania 7 338
STOWARZYSZENIE "AMAZONKI" WE WŁOCŁAWKU Dbajmy o zdrowie fizyczne i psychiczne 12 988             
STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MIASTO WŁOCŁAWEK            Sportowo, kolorowo i zdrowo ze Strikasam            4 496
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "START" SMÓLNIK Gram, grasz, gramy - sezon 2. 7 660
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM M. KOPERNIKA KOPERNIK FAJansOWO łączy 12 110
TOWARZYSTWO KULTURALNE W BRZEŚCIU KUJAWSKIM Gniazdo na Moście 8 100
KUJAWSKIE STOWARZYSZENIE ABSTYNENCKIE "WIŚLAK" - WŁOCŁAWEK Łączymy - nie dzielimy 8 000
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9 IM. AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA Świąteczne chwile tylko z ANWILEM 15 000
STOWARZYSZENIE "PRZYJAZNA WIEŚ" Magiczny czas, zbliża nas - edycja Boże Narodzenie 11 300
OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SENIORA - KLUB WRZOS Czy już znasz folklor nasz? 7 120
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "CZWÓRKA" Łączy nas siatkówka 10 165
MORSY KUJAWSKIE WŁOCŁAWEK Mikołaj też dba o zdrowie, hart ducha, tężyznę fizyczną i przepływa Wisłę - VIII Edycja 7 330
STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I DOROSŁYM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - OLIGO Mamy mają wychodne II 6 950
WŁOCŁAWSKA AKADEMIA PIŁKARSKA Zespołowa rozgrzewka - dzieci i rodzice na sportowym szczycie 12 300
WŁOCŁAWSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE Publikacja: Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie, t.36  4 290
KRUSZYŃSKIE STOWARZYSZENIE SENIORÓW Aktywizacja osób starszych przez naukę korzystania z komputera 17 000
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH "FAJNE BABKI Z JÓZEFOWA" Odkrywcy kujawskich smaków 5 370
AKADEMIA ROZWOJU TWÓRCZOŚCI I KREATYWNOŚCI Aktywne poniedziałki dla seniorów 5 160
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 22 IM. KRASNALA HAŁABAŁY Eko-Krasnale 10 000
FUNDACJA WE ARE FOR U WŁOwimy Talenty 2 10 000