24.05.2023

Fundacja ANWIL mówi „nie” wakacyjnej nudzie

Wciąż nie brakuje pomysłów na zapewnienie dzieciom oraz młodzieży aktywnego
i bezpiecznego wypoczynku w lecie. Po raz kolejny przekonała się o tym Fundacja ANWIL, która zorganizowała dziewiątą już edycję wakacyjnego konkursu grantowego „Wakacje z Fundacją”. Wśród nagrodzonych, wsparciem finansowym na łączną kwotę ponad 216 tysięcy złotych, inicjatyw znalazły się półkolonie, warsztaty, treningi sportowe oraz zajęcia edukacyjne, w których uczniowie i przedszkolaki będą mogli uczestniczyć bezpłatnie.
 

W tym roku Fundacja ANWIL przyznała 17 grantów na organizację wakacyjnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Dzięki temu wsparciu, organizacje i instytucje będą mogły zrealizować różnorodne projekty, takie jak półkolonie, warsztaty, treningi sportowe i wiele innych, które będą dostępne dla dzieci i młodzieży zupełnie bezpłatnie.

Celem tych projektów jest stworzenie atrakcyjnych i edukacyjnych możliwości spędzania wolnego czasu w okresie letnim. Dzieci i młodzież będą miały okazję rozwijać swoje talenty i pasje, zdobywać nowe umiejętności oraz czerpać radość z aktywności fizycznej i kreatywnego wyrażania siebie.

Półkolonie to świetna okazja dla dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania czasu, nawiązywania nowych przyjaźni i poznawania nowych zainteresowań. Dzięki finansowaniu przez Fundację ANWIL, dzieci będą miały możliwość uczestniczenia w różnorodnych zajęciach takich jak zajęcia sportowe (żeglowanie, pływanie, piłka nożna, karate), czy zajęcia edukacyjne (np. nauka programowanie za pomocą klocków LEGO).

Warsztaty i treningi organizowane w ramach projektów wakacyjnego wypoczynku stanowią unikalną okazję dla dzieci i młodzieży do rozwoju swoich umiejętności i zainteresowań. Mogą wziąć udział w warsztatach artystycznych, naukowych, technologicznych czy sportowych, które pomogą im rozwijać swoje talenty i odkrywać nowe pasje.

Dzięki finansowaniu przez Fundację ANWIL, te projekty są dostępne dla dzieci i młodzieży zupełnie bezpłatnie, umożliwiając tym samym uczestnictwo wszystkim zainteresowanym, niezależnie od ich sytuacji materialnej. Wspieranie przez Fundację wakacyjnych inicjatyw beneficjentów ma na celu zapewnienie równego dostępu do edukacyjnych i rozwijających doświadczeń dla wszystkich dzieci i młodzieży w lokalnej społeczności.
 

Lista beneficjentów: