16.08.2023

Fundacja ANWIL nagrodzi utalentowanych uczniów

Korporacyjna fundacja ANWILU po raz dziewiąty przyzna stypendia zdolnym uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Włocławka i powiatu włocławskiego. W edycji 2023/2024 na dofinansowanie rozwoju indywidualnych uzdolnień nastolatków organizacja przeznaczy ponad 140 tysięcy złotych.

W tegorocznej edycji programu "Primi inter Pares", Fundacja ANWIL wprowadza istotne zmiany, mające na celu ułatwienie procesu aplikowania oraz zwiększenie korzyści dla uczestników. W ramach tych zmian, budżet stypendialnego programu zostanie zwiększony do 143 500 zł. Wsparcie finansowe obejmie łącznie 46 uczniów - 16 uczniów z ósmych klas szkół podstawowych oraz 30 uczniów szkół ponadpodstawowych.

Jednym z kluczowych usprawnień jest nowy sposób składania wniosków. Kandydaci już nie będą musieli wypełniać papierowych formularzy i przesyłać ich tradycyjną pocztą. Zamiast tego, proces aplikowania stanie się bardziej dostępny i intuicyjny, gdyż wnioski będą składane online za pośrednictwem systemu grantowego na stronie https://granty-fundacja.anwil.pl . Ta zmiana ma na celu ułatwić uczestnikom dostęp do programu i wyeliminować zbędne ograniczenia związane z tradycyjnym procesem składania wniosków. Dodatkowo, kwoty miesięcznych stypendiów zostaną podniesione. Uczniowie szkół podstawowych otrzymają teraz 250 złotych miesięcznie, zaś uczniowie szkół ponadpodstawowych - 350 zł.

Zmiany te pozwolą uczestnikom programu "Primi inter Pares" czerpać jeszcze większe korzyści z oferowanego wsparcia stypendialnego, zachęcając jednocześnie do aktywnego uczestnictwa i kontynuowania doskonalenia swoich umiejętności oraz osiągnięć w różnych dziedzinach.

Wzorem lat ubiegłych na stypendia mogą liczyć nie tylko osoby wyróżniające się wysoką średnią ocen (kandydaci muszą wykazać się co najmniej średnią 4,8), ale także osiągnięciami w różnych dziedzinach nauki, sportu, kultury oraz zaangażowaniem społecznym. Szczegółowe zasady punktowania określa regulamin programu.

Program stypendialny „Primi inter pares” ma celu pomóc młodym ludziom rozwijać indywidulane uzdolnienia, realizować zainteresowania, a także stworzyć dodatkową motywację do dalszej, wytężonej pracy. Do tej pory z programu stypendialnego Fundacji ANWIL, w ramach jego dziewięciu dotychczasowych odsłon, skorzystało 312 uczniów ze szkół znajdujących się na terenie Włocławka i powiatu włocławskiego. Ich osiągnięcia fundacja wsparła łączną kwotą 882 000 zł. 0Nabór wniosków potrwa do 18 września tego roku.

Regulamin programu: