28.04.2023

Zielono nam. Beneficjentów poznamy 12 maja

Na wyniki konkursu grantowego w II edycji programu ekologicznego „Zielono nam” trzeba jeszcze poczekać - zostaną ogłoszone 12 maja. Zmiana terminu podyktowana jest względami formalno-technicznymi. Dziękujemy za zgłoszone projekty – w tym roku do rywalizacji o granty stanęły 24 organizacje. 

Fundacja ANWIL, zgodnie z regulaminem (poniżej), przyzna wsparcie na realizację tych inicjatyw, które najlepiej wpisują się w cele programu. Największe szanse mają więc projekty, które zmierzają do redukcji odpadów i oszczędności energii, zmniejszenia dewastacji środowiska, aktywnej edukacji ekologicznej oraz wdrażające ideę bioróżnorodności.

Do pobrania: