08.05.2023

300 tysięcy złotych na rozwój inicjatyw społecznych

Wystartował program grantowy Fundacji ANWIL „Budujemy mosty 2023”. W tegorocznej edycji programu na wsparcie lokalnych inicjatyw Fundacja przeznaczy 300 tys. zł. Najlepsze inicjatywy społeczne, które zostaną wyłonione w drodze konkursu, mają szansę na dofinansowanie w wysokości do 20 tys. zł.

O granty na realizację swoich projektów mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i oddziały terenowe lub inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, uczelnie wyższe publiczne, publiczne przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, a także koła gospodyń wiejskich i grupy nieformalne z całego powiatu włocławskiego. Inicjatywy, wpisujące się z cele statutowe Fundacji ANWIL, powinny być zrealizowane w okresie między 1 lipca a 31 grudnia br.

Na grant mają szansę projekty skierowane do lokalnej społeczności i wynikające z przeprowadzonej analizy potrzeb mieszkańców, wyróżniające się innowacyjnością, a także takie, które mają określony cel i konkretną grupę odbiorców, zaplanowane działania, rezultaty oraz realne koszty realizacji.
To już VIII edycja programu grantowego pn. „Budujemy mosty”, którego celem jest wspieranie mieszkańców z terenu działania Fundacji w inicjatywach na rzecz ich społeczności, służących głównie przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu osób takim wykluczeniem zagrożonych, podwyższaniu poziomu bezpieczeństwa publicznego, podwyższaniu poziomu wykształcenia mieszkańców oraz rozwojowi świadomości obywatelskiej, a także wzmacnianiu poczucia przynależności i integracji z lokalną społecznością.

Do tej pory Fundacja ANWIL w ramach programu „Budujemy mosty” wsparła realizację 217 społecznych projektów, przeznaczając na ten cel blisko 3 miliony złotych.


Wnioski można składać do 31 maja br. poprzez generator wniosków dostępny na stronie https://granty-fundacja.anwil.pl/. Szczegółowe informacje oraz regulamin programu dostępny poniżej.
 

Do pobrania: